• mjcmadhubani@gmail.com
  • Laheriyagunj, Madhubani

Contact Us

mjcmadhubani@gmail.com

Mithila Janta College, Laheriygunj,

Madhuban, Bihar- 847211